Bookmark and Share | |
Hjem > Nyttig info > Om Gausdal Kommune

Gausdal kommune

 

kartgausdal.gif

Gausdal kommune i Oppland fylke. Grensen i øst går øverst i dalsiden mot Gudbrandsdalslågen (Øyer kommune), i sør tar Lillehammer nederste del av Gausas dalføre, resten av sørgrensen går over fjellviddene mot Valdres, nordgrensen går også over fjellvidder i 1000 meter-nivået og deler Espedalsvatnet med Sør-Fron.

Natur
Berggrunnen er skifer i dalene og nærmeste del av Vestfjellet, ellers overveiende sparagmitt. Det er gjort flere malmfunn i berggrunnen, og på 1800-tallet ble det bl.a. drevet nikkelgruver i Espedalen. De lavere høydedragene er skogkledde, i de høyere deler i nord og vest mye snaufjell. I nord ligger Skeikampen (1124 m o.h.) og Prestkampen (1244 m o.h.) på grensen til Ringebu. Over setergrendene og myrene i sørvest hever bl.a. Ormtjernkampen (1123 m o.h.) seg, med 9 km2 nasjonalpark av urørt fjellskog. Hele Vestfjellet og en del fjellskog er statsallmenning. Lengst nord er Gausdals høyeste fjell Langsua 1554 m.o.h. på grensa mot Sør-Fron.

Bosetning
Det meste av bosetningen finnes innen 10 km radius fra administrasjonssenteret Segalstad bru (ca 800 innb.). I kommunen for øvrig ligger tettstedene Follebu (ca 800 innb.) og Forset (ca. 550 innb.). Gausdal har hatt et innbyggertall mellom 5000 og 7000 siden 1830-årene, med topper omkring 1860 og 1950.

Næringsliv
Jordbruket i dag er for det meste preget av små enheter som driver med husdyr og fôrproduksjon. Husdyrene utnytter også fjellbeiter. Skogbruket er næringsmessig av stor betydning. 22 % av yrkestagerne er sysselsatt i primærnæringene. Av industri dominerer trevareindustrien, med om lag 40 % av industriens sysselsatte. Segalstad bru har møbelfabrikk, sagbruk, trevarefabrikk og meieri. Reiselivsnæringen er i vekst. I fjellet er det flere høyfjellshoteller, i tillegg til mange private hytter og pensjonater.

Samferdsel
Fv. 255 (Vinstra-Fåberg) går gjennom kommunen, Fv. 254 går gjennom Østre Gausdal til Tretten. Fra Østre Gausdal går Peer Gynt-veien mot nordvest forbi Skeikampen og over fjellet til Vinstra. Fra Vestre Gausdal går fjellvei sørvestover til Etnedal og Valdres. Veinettet har stor betydning for turisttrafikken.

Kommunevåpenet(godkjent 1986) har en deling av blått og sølv ved et enkelt utskrånende trappesnitt; illustrerer typiske fjellformasjoner i kommunen.

Navnet er av norrønt Gausdalr, av elvenavnet Gausa, 'stri strøm, foss'

 
Kontakt
Gausdal Kommune
Kom i kontakt med Gausdal kommune ved å sende epost til postmottak@gausdal.kommune.no, eller gå til nettsiden www.gausdal.kommune.no

Les mer:
Fakta om Gausdal fra SSB

Nasjonalpark-kommune LOGO.JPG  kommunevåpen Gausdal